थ्रेडेड ड्रिल रड

  • Drill pipe Threaded rod

    ड्रिल पाइप थ्रेडेड रड

    टेपर्ड ड्रिल रडहरू मुख्यत: ड्रिलि blast ब्लास्टि hole प्वाल, रेलिंग प्वाल, हिमाली सुदृढीकरण, एंकरिंग र खान, क्वारिज, उच्च मार्गहरू, रेलवे इत्यादिमा अन्य ईन्जिनियरिंग प्वालहरूमा प्रयोग हुन्छ। उच्च झुकने तनावमा, रक ड्रिलबाट ड्रिलिंग बिटमा पर्कसन उर्जा स्थानान्तरण हुन्छ र त्यसपछि चट्टानमा।
  • Thread rods

    थ्रेड रडहरू

    थ्रेड ड्रिल रडहरू मुख्यत: ड्रिलि blast ब्लास्टि hole प्वाल, रेलिंग प्वाल, हिमाली सुदृढीकरण, एंकरिंग र खान, खदानहरू, अग्लो मार्गहरू, रेलवे इत्यादिमा अन्य ईन्जिनियरिंग प्वालहरूमा प्रयोग हुन्छ।